تا شروع جشنواره فلان فلان در گرین ویچ

  • 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

نویسنده

برتر هفته

نویسنده

برتر هفته

مقالات و نوشته های اخیر

بررسی و معرفی قلم جدید و اختصاصی بانک آینده

بانک آینده که از سال 91 شروع به کار کرده تا چند ماه اخیر از تایپ فیس مستقلی بهره نمی برد و بصورت متغیر از فونت های عمومی استفاده میکرد. حال با همراهی رضا بختیاری فرد و مهدی ارشادی فونت اختصاصی آینده طراحی شده است

خطای باصره در اندازه اشکال هندسی و معرفی شخصیت آنها

شکل های اصلی که شامل دایره، مثلث و مربع میشوند در زمان استفاده معمولا هم اندازه دیده نمیشوند که به آن خطای باصره گفته میشود. برای حل این مشکل بهتر است ابتدا با شخصیت ها و ویژگی های هر شکل آشنا شویم

بررسی و معرفی قلم جدید و اختصاصی بانک آینده

بانک آینده که از سال 91 شروع به کار کرده تا چند ماه اخیر از تایپ فیس مستقلی بهره نمی برد و بصورت متغیر از فونت های عمومی استفاده میکرد. حال با همراهی رضا بختیاری فرد و مهدی ارشادی فونت اختصاصی آینده طراحی شده است

خطای باصره در اندازه اشکال هندسی و معرفی شخصیت آنها

شکل های اصلی که شامل دایره، مثلث و مربع میشوند در زمان استفاده معمولا هم اندازه دیده نمیشوند که به آن خطای باصره گفته میشود. برای حل این مشکل بهتر است ابتدا با شخصیت ها و ویژگی های هر شکل آشنا شویم

برای مقالات بیشتر به دسته ها یا آرشیو مراجعه کنید: